Donegal on the Net logo ©
Frank McGuinness (born 1953)
Leagan Gaeilge Shíos

Frank McGuinness was born in Buncrana on the Inishowen Peninsula. He was educated locally and at University College, Dublin where he studied English. He later taught at Carndonagh Comprehensive School and at Ulster University before deciding to become a full-time writer.
In 1982 McGuinness' play *The Factory Girls* was produced to great acclaim at the Peacock Theatre in Dublin. The plot concerns the hopes and aspirations of women factory workers in Buncrana and illustrated McGuinness' incisive observation of character.
McGuinness has written a significant body of original work as well as adapting classics by Ibsen and Lorca.
McGuinness' plays *Observe the Sons of Ulster Marching towards the Somme*(1985) and *Cathaginians*(1987) are his seminal works to date. The former depicts the confused loyalities of Irishmen who fought at the Battle of the Somme in July, 1916 while the latter concerns the psychological fall-out after Bloody Sunday in 1972.
McGuinness was one of the first contemporary Irish dramatists to tackle overtly political subjects and both plays attracted strong criticism. In recent years McGuinness has written *Caravaggio*(1993) and adapted Brian Friel's play *Dancing at Lughnasa* (1997) for a film which was subsequently directed by Pat O'Connor and starred Meryl Streep, Michael Gambon and Kathy Burke.
Donegal on the Net recommends McGuinness' Plays One which includes *The Factory Girls*, *Observe the Sons of Ulster Marching towards the Somme*, *Innocence*, *Cathaginians* and *Baglady*(1996) and McGuinness' screen adaptation of Dancing at Lughnasa(1998).
Dancing at Lughnasa film poster

Rugadh Frank McGuinness i mBun Crannacha ar Inis Eoghain. Fuair sé a chuid oideachais anseo agus fósta i gColaiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath. Rinne sé stáidear ar Bhéarla anseo. Mhúin sé i Scoil Chuimsitheach An Charn Domhnach agus ina dhiaidh sin i hOllscoil Uladh. Ach gan mhoill ina dhiaidh seo, rinne sé suas a intinn scríobhnoireacht a dheanamh go lán-aimseartha. I 1982 léiriú *The Factory Girls* le Frank McGuinness agus d'éirigh go h-an mhaith le seo in Amharclann Peacock i mBaile Átha Cliath. Tá an dráma seo bunaithe ar ghrúpa cailiní áta ag obair i monarchan i gCo. Dhún na nGall agus an dóchas agus an t- uaillmhian a bhí acu. Taispeánann sé a ghéire a bhí a thuiscint ar intinn na mban.
Tá go leor oibre déanta ag McGuinness. Scriobheann se dráma ar a laghad achan dhá bhliain. Cuireann sé athchóiriú ar dhrámaí clasaiceacha le Ibsen agus Lorca.
Is iad na saothair is tabhachtaí go dtí seo ná, *Observe the Sons of Ulster Marching Towards the Somme*(1985) agus *Carthaginians*(1987). Baineann an chéad ceann luaite le dílseacht na nÉireannach a throid i gcogadh na Somme i mí Iúil 1916 agus baineann an dará ceann luaite leis an tionchur leathadúil agus easpa meanma a bhí ar an phobal náisiúnach í nDoire mar thoradh ar Bloody Sunday sa bhliain 1972. Fiú ámhain nuair a rinneadh cáineadh láidir ar an dhá dráma seo, ba é McGuinness duine de na chéad drámadóirí comhaimseartha in Éirinn a thug faoin ábhar polaitiúil seo.
Le gairid fuair *Caravaggio* (1993) le McGuinness gáir criticiúil agus i 1997 chuir McGuinness dráma Brian Friel *Dancing at Lughnasa* faoi athchóiriú mar scannán. Stiúrthaigh Pat O'Connor é agus ghlac Meryl Streep, Michael Gambon agus Kathy Burke páirt ann.
I gcomhluadar le Amazon.com molann Dún na nGall.com McGuinness' Plays One ar a bhfuil *The Factory Girls*,*Observe the Sons of Ulster Marching towards the Somme*, *Innocence*, *Carthaginians* agus *Baglady* (1996) agus an t-athchóiriú a rinne McGuinness go scánann ar Dancing at Lughnasa (1998) le Brian Friel.©

About this Site
    Services    Newsletter    Guestbook     Shopping      Contact Us         General Information
Gaeilge    Places to Visit    Towns & Islands    Arts and Crafts    Holidays    Education    Environment    History
Genealogy     Media     Music     Property     Projects     Sport     Writers
© Dún-na-nGall.Com & Donegal County.com