Donegal on the Net logo ©
Rathmullan / Ráth Maoláin
Leagan Gaeilge shíos
Rathmullan is a small holiday resort situated on the Western shore of Lough Swilly, 4km north of Ramelton and 10km east of Milford. The village is named from a fort of the Mullans which is said to lie under the ruins of a medieval castle in the village. The castle was built in the late 15th century and occupied by the MacSweeneys until 1607 when they they were forced to flee Rathmullan with the Flight of the Earls in 1607.
There are also the ruins of a medieval Carmelite Friary in Rathmullan which was built by Eoghan Rua MacSweeney in 1516. The Friary was sacked by the English Garrison from Sligo in 1595. In 1617 the Friary was occupied by the Protestant Bishop of Raphoe, Bishop Knox, who turned it into a stronghold during the colonisation of Donegal.
In the 18th century Rathmullan was the location of the capture of Wolfe Tone, a leader of the 1798 Rising. In the 19th century there was an English battery situated near the pier to defend Lough Swilly from a possible invasion of France during the Napoleonic Wars.
Rathmullan
Rathmullan
Is baile beag ionad saoire Ráth Maoláin agus tá sé suite ar bhruach iarthara Loch Suilí, 4 chiliméadar ar thuaisceart Rath Mealtáin agus 10 ciliméadar ar oirthear le Baile na nGalloglach. Fuair an baile a ainm mar gheall ar dhún na Mullans agus deirtear go bhfuil sé ina luígh faoi chaisleán meanaoiseach sa bhaile mhór. Tógadh an chaisleán níos moille sa chuigiú haois déag agus bhí clann Mhic Suibhne ina gconaí ann go dtí 1607 nuair a bigean díofa Ráth Maoláin a fhágail chomh maith le baill de chlann i rith Plandú Cuige Uladh i 1607.
Tá fothraigh an chaisleán meanaoiseach Carmelite le fáil i Ráth Maoláin agus thóg Eoghan Rua Mac Suibhne an chaisleán seo i 1516. Shácail garastún Sasanach ó Shligeach an mhainistir i 1595 agus i 1617 bhí conaí ar Easpóg Prótastúnach Ráth Bhótha, Easpóg Knox, sa mhainistir. Thiontaigh seisean é isteach i ndaingean i rith an choilíniú ar Dhún na nGall. Sa hochtú haois déag fuairthas greim ar Wolfe Tone i Ráth Maoláin. Bhí Wolf Tone i gceannas ar an Éirí Amach i 1798. Sa naoú aois déag bhí Bataire Sasanach suite congarach ag an ché le cosaint a thabhairt do Loch Suilí ar eagla go mbeadh ionradh ar an Fhráinc i rith Cogaithe Napóilean. ©

About this Site    Services    News    Guestbook     Shopping      Contact Us         General Information
Gaeilge    Places to Visit    Towns & Islands    Arts and Crafts    Holidays    Education    Environment    History
Genealogy     Media     Music     Property     Projects     Sport     Writers
© Donegal County.com & Dún-na-nGall.Com